всъщност

всъщност
нар. - наистина, действително, така
нар. - в действителност
нар. - фактически, по същество
нар. - дори, даже, нещо повече
нар. - все едно че, почти, на практика

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Processus de régénération (Bulgarie) — Le « Processus de régénération » (en bulgare Възродителен процес, translittération scientifique internationale Văzroditelen proces) a désigné dans la terminologie de la propagande et dans la langue populaire des années 1970 1980 les… …   Wikipédia en Français

  • гълъбете — гълъби дигай гълъбете вдигай гълъбите, също от гълъбарски произход, означава махай се, изчезвай, вдигането на гълъбите е най приятното занимание за споменатото племе, става със свирене, хвърляне на камъчета и махане на ръце, гълъбите, които… …   Речник на Северозападния диалект

  • дзвер — звяр кам го дзверо бе къде е звярът, всъщност жена на средна възраст си спомня с тъга младините и половите възможности на мъжа …   Речник на Северозападния диалект

  • жив — Жива да не бях, защо му дадох! възклицание, което показва мнимото съжаление на момичето, всъщност не съжалява, а по скоро се майтапи, след поредната бурна нощ с някой голям пустиняк …   Речник на Северозападния диалект

  • така те — И те така те... израз, който предполага края на разговора, но всъщност има за цел да го поддържа …   Речник на Северозападния диалект

  • в действителност — словосъч. всъщност, фактически, по същество словосъч. действително, наистина …   Български синонимен речник

  • все едно че — словосъч. фактически, всъщност, почти, на практика …   Български синонимен речник

  • даже — частица дори, чак частица нещо повече, всъщност …   Български синонимен речник

  • действително — нар. наистина, фактически, на дело, на практика, в действителност, реално, в реалност, в същност нар. вярно, истина, тъй е нар. всъщност …   Български синонимен речник

  • дори — частица даже, чак, въпреки, макар, освен това, вън от това, при все че, макар и да частица нещо повече, всъщност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”